Reikwijdte van Gegevensbescherming

Algemene informatie over de verwerking van uw gegevens

Wij zijn wettelijk verplicht u te informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens (hierna aangeduid als “gegevens”) bij het gebruik van onze website. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Deze privacyverklaring geeft u details over de verwerking van uw gegevens en uw bijbehorende wettelijke rechten. De wettelijke definities van artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals “persoonsgegevens” of “verwerking”, zijn leidend voor termen die in deze context worden gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om het privacybeleid met ingang van de toekomst aan te passen, met name in het geval van website-ontwikkelingen, het gebruik van nieuwe technologieën, of wijzigingen in wettelijke grondslagen en bijbehorende jurisprudentie. Wij raden u aan om de privacyverklaring van tijd tot tijd te lezen en een afdruk of kopie voor uw documentatie te bewaren.

Bereik

Dit privacybeleid is van toepassing op alle pagina’s van www.hotelbrunnenhof.com. Het geldt niet voor eventueel gelinkte websites of online aanwezigheden van andere aanbieders.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen het kader van dit privacybeleid is:

Best Western Hotel Brunnenhof

B.W. Hotel Brunnenhof Weibersbrunn GmbH

Hauptstraße 231 63879 Weibersbrunn

Tel.: +49 6094 97 16 0 / Fax: +49 6094 1064

E-mail: info@brunnenhof.bestwestern.de

Vragen over gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming met betrekking tot ons bedrijf of onze website, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: SPIRIT LEGAL Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Advocaat en functionaris voor gegevensbescherming Peter Hense Functionaris voor gegevensbescherming c/o B. W. Hotel Brunnenhof Weibersbrunn GmbH; Hauptstraße 231, 63879 Weibersbrunn Contact via het versleutelde online formulier: Contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming

Veiligheid

We hebben uitgebreide technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik, verlies en andere externe verstoringen. We controleren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen en passen ze aan volgens de laatste stand van de techniek.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die u op ons betrekking hebben, welke u tegenover ons kunt uitoefenen:

Recht op informatie: U kunt informatie vragen over uw persoonlijke gegevens die wij verwerken volgens artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

• Recht op rectificatie: Als de informatie over u niet (meer) juist is, kunt u volgens artikel 16 AVG rectificatie verzoeken. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt u aanvulling vragen.

• Recht op verwijdering: U kunt verwijdering van uw persoonlijke gegevens vragen volgens artikel 17 AVG.

• Recht op beperking van verwerking: Volgens artikel 18 AVG heeft u het recht om beperking van verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen.

• Recht van bezwaar tegen verwerking: U heeft het recht om om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f) AVG, volgens artikel 21, lid 1 AVG. We zullen uw gegevens in dat geval niet verder verwerken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen (artikel 21, lid 1 AVG). Bovendien heeft u volgens artikel 21, lid 2 AVG het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct-marketingdoeleinden, inclusief enig profileren dat verband houdt met dergelijke direct-marketing. We informeren u over het recht van bezwaar in deze privacyverklaring in verband met de desbetreffende verwerking.

• Recht om toestemming in te trekken: Als u toestemming heeft gegeven voor verwerking, heeft u het recht om deze in te trekken volgens artikel 7, lid 3, AVG.

• Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens, die u ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (“gegevensoverdraagbaarheid”), en het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, wanneer de voorwaarden van artikel 20, lid 1, onder a, b AVG zijn vervuld (artikel 20 AVG).

U kunt uw rechten uitoefenen door melding te maken bij de contactgegevens vermeld in het gedeelte “Verantwoordelijke” of bij de door ons benoemde functionarissen voor gegevensbescherming.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit van uw keuze, volgens artikel 77 AVG. Dit omvat ook de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor de verwerkingsverantwoordelijke: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Postfach 221, 30002 Hannover, Tel.: 0511/120-4500, Fax: 0511 120-4599, E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de.

Gebruik van onze website

U kunt onze website in principe gebruiken voor puur informatieve doeleinden zonder uw identiteit bekend te maken. Bij het ophalen van individuele pagina’s van de website voor informatieve doeleinden worden alleen toegangsgegevens naar onze web space provider verzonden om de website aan u te tonen. De volgende gegevens worden hierbij verwerkt:

 • Browsetype/browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Taal en versie van de browsersoftware
 • Datum en tijd van toegang
 • Hostnaam van het toegangsmiddel
 • IP-adres
 • Inhoud van het verzoek (specifieke webpagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Websites die via de website worden opgeroepen
 • Verwijzings-URL (vooraf bezochte website)
 • Melding of de oproep succesvol was
 • Tijdsverschil met GMT
 • Overgedragen gegevensvolume

De tijdelijke verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om het verloop van een websitebezoek en de levering van de website aan uw apparaat technisch mogelijk te maken. Toegangsgegevens worden niet gebruikt om individuele gebruikers te identificeren en worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Verdere opslag in logbestanden gebeurt om de functionaliteit van de website en de beveiliging van informatietechnologiesystemen te waarborgen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6(1)(f) AVG. Onze legitieme belangen liggen in het waarborgen van de functionaliteit en beveiliging van de website. Het opslaan van toegangsgegevens in logbestanden, met name het IP-adres, voor een langere periode stelt ons in staat misbruik te detecteren en te verdedigen, inclusief de verdediging tegen verzoeken die de dienst overbelasten of mogelijk botgebruik. Toegangsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel van de verwerking. In het geval van gegevens die zijn verzameld om de website te leveren, gebeurt dit wanneer u het bezoek aan de website beëindigt. Loggegevens worden over het algemeen direct en uitsluitend toegankelijk gehouden voor beheerders en worden uiterlijk zeven dagen later verwijderd. Daarna zijn ze alleen indirect beschikbaar via de reconstructie van back-uptapes en worden ze maximaal vier weken later permanent verwijderd.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar te maken bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens in het gedeelte “Verantwoordelijke”.

Tracking

Naast de hierboven genoemde toegangsgegevens worden bij het gebruik van de website zogenaamde cookies, pixels, browser fingerprinting of andere trackingtechnologieën gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden met een reeks cijfers die lokaal worden opgeslagen in de cache van de gebruikte browser. Pixels zijn één pixel grote afbeeldingen die worden aangemaakt in de achtergrondkleur van de website en daarom niet zichtbaar zijn voor de gebruiker. De pixel legt ook informatie vast over uw gebruikersgedrag op de website. Fingerprinting-technologieën genereren op basis van de browserinstellingen een unieke vingerafdruk en identificeren zo een enkele browser. Via een script dat elke internetbrowser automatisch uitvoert, kunnen soms informatie zoals schermresolutie, gebruikte lettertypen, besturingssysteem, hardware-informatie en geïntegreerde browserplugins worden verzameld, die in hun specifieke combinatie uiteindelijk de identificatie van een specifieke gebruiker kunnen mogelijk maken. Trackingtechnologieën worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijk te maken. Het gebruik van trackingtechnologieën kan technisch noodzakelijk zijn of voor andere doeleinden (bijv. analyse/evaluatie van het gebruik van de website).

Technisch noodzakelijke elementen

Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser zelfs na een paginawisseling kan worden geïdentificeerd. In de technisch noodzakelijke elementen, zoals cookies of vergelijkbare methoden van apparaattoegang, worden de volgende gegevens verwerkt met als doel elektronische communicatie uit te voeren of te vergemakkelijken en een door de gebruiker gevraagde dienst in de informatiemaatschappij te leveren:

 • Taalinstellingen
 • Artikelen in het winkelwagentje
 • Inloggegevens

Gegevens van gebruikers verzameld via technisch noodzakelijke elementen worden niet gebruikt voor het aanmaken van gebruikersprofielen. We gebruiken ook zogenaamde “sessiecookies”, die een sessie-ID opslaan waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. “Sessiecookies” zijn nodig voor het gebruik van de website. In het bijzonder kunnen we hiermee het gebruikte apparaat herkennen wanneer u terugkeert naar de website. We gebruiken dit cookie om u te herkennen bij volgende bezoeken aan de website. De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6(1)(f) AVG. Onze legitieme belangen bij de verwerking zijn het leveren van de genoemde speciale functionaliteiten en daardoor het gebruik van de website aantrekkelijker en effectiever maken. De “sessiecookies” worden verwijderd, afhankelijk van de browser die u gebruikt en de browserinstellingen die u heeft gemaakt, wanneer u de browser sluit.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar te maken bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens in het gedeelte “Verantwoordelijke”.

Technisch niet-noodzakelijke tracking

Naast de hierboven genoemde toegangsgegevens gebruiken we ook cookies, pixels, browser fingerprinting en andere trackingtechnologieën op de website om een analyse van het surfgedrag van gebruikers mogelijk te maken. De volgende gegevens worden bijvoorbeeld opgeslagen en verwerkt:

 • Frequentie van paginaweergaven
 • Gebruik van websitefuncties

De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming op grond van Art. 6(1)(a) AVG. Technisch niet-noodzakelijke cookies, pixels en andere trackingtechnologieën worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de gebruikte trackingmethode. Als we cookies van derden, pixels en vergelijkbare trackingtechnologieën integreren in ons webaanbod, zullen we u hier afzonderlijk over informeren.

Intrekking van uw toestemmingen voor de verwerking van de desbetreffende aanbieder is te allen tijde mogelijk door de schuifregelaar terug te schuiven in de “Individuele privacy-instellingen” van de toestemmingsbeheertool. De rechtmatigheid van de verwerking blijft onaangetast tot de uitoefening van de intrekking.

Toestemmingsbeheertool “Borlabs Cookie”

Om op onze website toestemming te vragen voor de verwerking van uw apparaatinformatie en persoonlijke gegevens via cookies of andere trackingtechnologieën, gebruiken we de toestemmingsbeheertool “Borlabs Cookie” van de aanbieder “Borlabs – Benjamin A. Bornschein” (Rübenkamp 32, 22305 Hamburg). Met behulp van “Borlabs Cookie” heeft u de mogelijkheid om in te stemmen met of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw apparaatinformatie en persoonlijke gegevens via cookies of andere trackingtechnologieën voor de doeleinden die in de “Borlabs Cookie” tool worden vermeld. Dergelijke verwerkingsdoeleinden kunnen bijvoorbeeld het integreren van externe elementen, het integreren van streaming-inhoud, statistische analyse, bereikmeting of gepersonaliseerde advertenties omvatten. Met “Borlabs Cookie” kunt u uw toestemming geven of weigeren voor alle verwerkingsdoeleinden, of uw toestemming verlenen of weigeren voor afzonderlijke doeleinden of afzonderlijke externe aanbieders. De door u gemaakte instellingen kunnen ook naderhand door u worden gewijzigd. Het doel van de integratie van “Borlabs Cookie” is om u als gebruiker van onze website de beslissing over het plaatsen van cookies en soortgelijke functionaliteiten over te laten en u de mogelijkheid te bieden reeds gemaakte instellingen te wijzigen tijdens het verdere gebruik van onze website. Bij het gebruik van “Borlabs Cookie” worden ook persoonsgegevens en informatie over de gebruikte apparaten door ons verwerkt. Uw gegevens worden ook overgedragen aan “Borlabs Cookie”. De informatie over de door u gemaakte instellingen wordt ook op uw eindapparaat opgeslagen.

De wettelijke basis voor de verwerking is Art. 6(1)(c) AVG in combinatie met Art. 7(1) AVG, voor zover de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijk voorgeschreven bewijsplichten voor het verlenen van toestemming. Anders is Art. 6(1)(f) AVG de relevante wettelijke basis. Onze legitieme belangen bij de verwerking liggen in het opslaan van gebruikersinstellingen en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies en het evalueren van de toestemmingspercentages. Een jaar na het maken van gebruikersinstellingen wordt opnieuw toestemming gevraagd. De gemaakte gebruikersinstellingen worden vervolgens opnieuw voor deze periode opgeslagen, tenzij u de informatie over uw gebruikersinstellingen in de daarvoor bestemde eindapparaatcapaciteiten zelf eerder verwijdert.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking voor zover de verwerking is gebaseerd op Art. 6(1)(f) AVG. Uw recht van bezwaar bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens in het gedeelte “Verantwoordelijke”.

Contact opnemen met ons bedrijf

Bij het contact opnemen met ons bedrijf, bijvoorbeeld per e-mail of via het contactformulier op de website, worden de door u verstrekte persoonsgegevens door ons verwerkt om uw vraag te beantwoorden. Voor de verwerking van vragen via het contactformulier op de website is het verplicht om een voornaam en achternaam of een pseudoniem, evenals een geldig e-mailadres op te geven. De wettelijke basis voor de verwerking is Art. 6(1)(f) AVG of Art. 6(1)(b) AVG indien het contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst. Als het verzoek gericht is op het sluiten van een overeenkomst, zijn de gegevens van u noodzakelijk en verplicht voor het sluiten van een overeenkomst. Als de gegevens niet worden verstrekt, kan er geen overeenkomst worden gesloten of uitgevoerd in de vorm van contact of de verwerking van het verzoek. De verwerking van persoonsgegevens uit het invoermasker dient uitsluitend voor de verwerking van het contact. In het geval van contact via e-mail is er ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens. De overige tijdens het verzendproces verwerkte gegevens dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. In dit verband worden de gegevens niet doorgegeven aan derden. Wij verwijderen de in dit verband verzamelde gegevens nadat de verwerking niet langer nodig is – meestal twee jaar na het einde van de communicatie – of beperken de verwerking indien er bestaande wettelijk verplichte bewaarverplichtingen zijn.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar te maken bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens in het gedeelte “Verantwoordelijke”.

Verwerking voor contractuele doeleinden

We verwerken uw persoonsgegevens wanneer en voor zover dit noodzakelijk is voor het aangaan, vestigen, uitvoeren en/of beëindigen van een rechtshandeling met ons bedrijf. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6(1)(b) AVG. Het verstrekken van uw gegevens is vervolgens noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst en u bent contractueel verplicht uw gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld als u zich wilt aanmelden als gast of spreker voor een evenement in ons bedrijf. Bij het niet verstrekken van uw gegevens is het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst niet mogelijk. Na het bereiken van het doel (bijv. contractafhandeling) worden de persoonsgegevens geblokkeerd of verwijderd voor verdere verwerking, tenzij wij gemachtigd zijn om deze verder te verwerken op basis van uw toestemming (bijv. toestemming voor verwerking van het e-mailadres voor het verzenden van elektronische reclame), een contractuele overeenkomst, een wettelijke autorisatie (bijv. autorisatie voor het verzenden van directe reclame) of op basis van gerechtvaardigde belangen (bijv. bewaring voor het afdwingen van vorderingen).

De overdracht van uw persoonsgegevens aan derden vindt plaats als

 • het noodzakelijk is voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van rechtshandelingen met ons bedrijf (bijv. bij het doorgeven van gegevens aan een betalingsdienstaanbieder/verzendbedrijf voor de afwikkeling van een contract met u) (Art. 6(1)(b) AVG), of
 • een onderaannemer of gevolmachtigde, die we uitsluitend gebruiken in het kader van het aanbieden van de door u gevraagde aanbiedingen of diensten, deze gegevens nodig heeft (dergelijke hulppersonen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, alleen gemachtigd om de gegevens te verwerken voor zover dit nodig is voor het aanbieden van de aanbieding of dienst), of
 • een afdwingbaar bevel van de autoriteiten (Art. 6(1)(c) AVG) aanwezig is, of
 • een afdwingbaar gerechtelijk bevel aanwezig is (Art. 6(1)(c) AVG), of
 • we hier wettelijk toe verplicht zijn (Art. 6(1)(c) AVG), of
 • de verwerking noodzakelijk is om vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen (Art. 6(1)(d) AVG), of
 • het nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van openbaar gezag (Art. 6(1)(e) AVG), of
 • we een beroep kunnen doen op onze overwegende legitieme belangen of die van een derde partij om dit door te geven (Art. 6(1)(f) AVG).

Een verdere overdracht van uw persoonsgegevens aan andere personen, bedrijven of instanties vindt niet plaats, tenzij u hiervoor effectief toestemming heeft gegeven. De wettelijke basis voor de verwerking is dan Art. 6(1)(a) AVG. We informeren u in het kader van deze informatie over gegevensbescherming over de respectieve ontvangers met betrekking tot de specifieke verwerkingshandeling.

Online boeking

Wanneer u op onze website via ons online boekingssysteem een hotelkamer wilt boeken, verwerken wij uw voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, reisgegevens en de gewenste kamercategorie. Voor de totstandkoming en sluiting van het contract is het noodzakelijk en verplicht dat u persoonsgegevens verstrekt, zoals uw naam, adres, duur van de reis, betaalgegevens en uw e-mailadres. De verplichte informatie die nodig is voor de boekings- en contractafhandeling wordt apart aangegeven, en aanvullende informatie wordt vrijwillig verstrekt. We verwerken uw gegevens om de boeking af te handelen en zullen hiervoor met name betalingsgegevens doorgeven aan de door u gekozen betalingsdienstaanbieder of aan onze huisbank. We maken gebruik van het boekingssysteem van BWH Hotel Group Central Europe GmbH (Frankfurter Straße 10-14, 65760 Eschborn; hierna te noemen “Best Western”). Door gebruik te maken van het online boekingssysteem op de website ontvangt “Best Western” de nodige informatie om de boeking af te handelen (bijvoorbeeld duur van het verblijf, reserveringsnummer, accommodatie). De wettelijke basis voor de verwerking is Art. 6 lid 1 sub b AVG. Het verstrekken van uw gegevens is noodzakelijk en verplicht voor het sluiten of uitvoeren van het contract. Zonder het verstrekken van uw gegevens is het sluiten en/of uitvoeren van het contract niet mogelijk. Om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens door derden te voorkomen, is het boekingsproces op de website versleuteld met SSL-technologie. We verwijderen de in dit verband verzamelde gegevens nadat opslag niet langer nodig is, of we beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarverplichtingen zijn. Vanwege verplichte handels- en belastingwetgeving zijn we verplicht uw adres-, betaal- en boekingsgegevens tot tien jaar te bewaren. Twee jaar na het einde van het contract beperken we de verwerking en beperken we deze tot naleving van de bestaande wettelijke verplichtingen. Voor meer informatie over gegevensverwerking bij “Best Western” kunt u terecht op https://www.bestwestern.de/agb-datenschutz.html.

Verwerking van persoonsgegevens volgens § 30 Bundesmeldegesetz (BMG)

Accommodatievoorzieningen, met name hotels, zijn verplicht volgens § 30 Bundesmeldegesetz (BMG) om op de dag van aankomst van de gast de volgende gegevens te verzamelen, en de gast moet het meldingsformulier met de hand ondertekenen of de eventueel elektronisch verzamelde gegevens bevestigen door middel van speciale authenticatieprocedures in de zin van § 29 lid 5 BMG:

 • Datum van aankomst en verwachte vertrekdatum
 • Achternamen
 • Voornamen
 • Geboortedatum
 • Nationaliteiten
 • Adres
 • Aantal meereizende personen en hun nationaliteit in gevallen van § 29 lid 2 zin 2 en 3 BMG
 • Serienummer van het erkende en geldige paspoort of pasvervangend document voor buitenlandse personen
 • Aanvullende gegevens voor het innen van toeristen- en kuurbijdragen

In het geval van reisgroepen van meer dan 10 personen zijn alleen de persoonsgegevens van de reisleider vereist. De reisleider moet het aantal meereizende personen en hun nationaliteit opgeven. We zijn verplicht deze gegevens te verzamelen, te verwerken en door te geven in het kader van de BMG. De wettelijke basis voor verwerking is Art. 6 lid 1 sub c AVG in samenhang met § 30 lid 1, lid 4, § 29 lid 2 tot 5 BMG. U bent wettelijk verplicht uw gegevens als onze gast te verstrekken. Bij het niet verstrekken van uw gegevens is het sluiten en/of uitvoeren van het contract in de vorm van accommodatie onmogelijk. De ingevulde meldingsformulieren moeten door ons als accommodatievoorziening worden bewaard en aan de lokale regelgevende autoriteiten worden overhandigd om aan hun taken te voldoen. We verwijderen gegevens die door u zijn verwerkt 1 jaar en 3 maanden na de dag van uw aankomst, of beperken de verwerking zodra dit volgens de bepalingen van de BMG is toegestaan en als er geen toestemming van uw kant is volgens Art. 6 lid 1 sub a AVG en als er geen ander rechtmatig belang van onze kant bestaat om de verwerking voort te zetten.

Cadeauwinkel

Als u een cadeaubon wilt kopen in onze cadeauwinkel op de website, is het noodzakelijk en verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals uw voornaam, achternaam, adres en e-mailadres, voor het aangaan en afsluiten van het contract. De verplichte informatie die nodig is voor het bestellen en verwerken van het contract is apart gemarkeerd, en aanvullende informatie wordt vrijwillig verstrekt. Bij het niet verstrekken van gegevens is het niet mogelijk om het contract af te sluiten in de vorm van het verkrijgen van een cadeaubon via de cadeauwinkel. Bovendien verwerken we ook de boodschap die u mogelijk hebt genoteerd tijdens de aankoop van de cadeaubon, evenals eventuele in dit verband meegedeelde gegevens, om deze op de cadeaubon weer te geven. De gegevens die u in dit verband verstrekt, verwerken we voor de afhandeling en uitvoering van de bestelling. Hiervoor zullen we met name betalingsgegevens doorgeven aan de door u gekozen betaaldienstverlener of aan onze huisbank. We gebruiken voor de cadeauwinkel het bestelsysteem “VoucherBooking” van de aanbieder HotelNetSolutions (Hotel Net Solutions GmbH, Genthiner Str. 8, 10785 Berlijn; hierna: VoucherBooking) om u een optimaal bestelproces te bieden. De verwerking van uw bestelgegevens vindt plaats op de servers van VoucherBooking. De wettelijke basis voor de verwerking is Art. 6 (1) zin 1 lit. b) AVG. Om ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen, is het bestelproces op de website versleuteld met SSL-technologie. We verwijderen de in dit verband verzamelde gegevens nadat opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten zijn. Op grond van verplichte handels- en belastingwetgeving zijn we verplicht uw adres-, betaal- en bestelgegevens tot tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van het contract beperken we de verwerking en beperken we deze tot naleving van de bestaande wettelijke verplichtingen.

E-mailmarketing

Reclame voor bestaande klanten

Wij behouden ons het recht voor om het door u verstrekte e-mailadres in het kader van het boeken van een hotelkamer of deelname aan een evenement volgens de wettelijke voorschriften te gebruiken om u tijdens of na de boeking per e-mail de volgende inhoud toe te sturen, tenzij u zich al hebt verzet tegen de verwerking van uw e-mailadres:

 • Informatie over uw verblijf en andere reisgerelateerde aanbiedingen van ons etablissement
 • Informatie over actuele speciale aanbiedingen
 • Informatie over onze hotel- en dienstverleningsaanbiedingen
 • Individueel gastadvies en -ondersteuning
 • Gasttevredenheidsenquêtes na uw verblijf/evenementbezoek
 • Overzicht van mogelijke recreatieve activiteiten en evenementen in ons hotel
 • Informatie over aankomst en vertrek ter voorbereiding op uw verblijf
 • Uitnodigingen voor evenementen georganiseerd door ons bedrijf Als het verzenden van elektronische informatie nodig is voor de uitvoering van het contract, is de verwerking gebaseerd op de wettelijke basis van Art. 6 (1) zin 1 lit. b) AVG. In deze gevallen bent u contractueel verplicht om uw gegevens te verstrekken. Als u uw gegevens niet verstrekt, is het verzenden van elektronische informatie als onderdeel van de contractuitvoering via e-mail niet mogelijk. Als het verzenden van elektronische informatie via e-mail niet noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract (bijvoorbeeld informatieve e-mail), is de verwerking van uw gegevens gebaseerd op de wettelijke basis van Art. 6 (1) zin 1 lit. f) AVG. Onze legitieme belangen bij de genoemde verwerking liggen in het verhogen en optimaliseren van onze dienstverlening, het verzenden van directe reclame en het waarborgen van de tevredenheid van gasten. We verwijderen uw gegevens wanneer u het gebruik beëindigt, maar uiterlijk drie jaar na beëindiging van het contract. Voor het verzenden van e-mails, met name gasttevredenheidsenquêtes via e-mail, maken we gebruik van de diensten van BWH Hotel Group Central Europe GmbH (Frankfurter Straße 10-14, 65760 Eschborn; hierna: Best Western). Als u een boeking heeft gemaakt via het online boekingssysteem, verwerkt Best Western de door u verstrekte persoonsgegevens, met name uw naam, de duur van uw verblijf, de naam van het hotel en uw e-mailadres, om u na uw verblijf een gasttevredenheidsenquête te sturen. De wettelijke basis voor de verwerking is Art. 6 (1) zin 1 lit. f) AVG. Ons rechtmatige belang ligt in het gebruik van een dienstverlener voor optimalisatie en gerichte verzending en beheer van gastfeedback. Meer informatie, ook over de opslagperiode, vindt u in de privacyverklaring van “Best Western” op https://www.bestwestern.de/agb-datenschutz.html. Wij wijzen u erop dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen het ontvangen van directe reclame en de verwerking met het oog op directe reclame, zonder dat hier andere kosten voor u ontstaan dan de verzendkosten volgens de basistarieven. In dit verband heeft u een algemeen recht van bezwaar zonder opgave van redenen (Art. 21 (2) AVG). Klik hiervoor op de afmeldlink in de betreffende e-mail of stuur uw bezwaar naar de contactgegevens in het gedeelte “Verantwoordelijke”.

Betalingsdienstaanbieder (PSP)

PayPal

Op onze website bieden wij betaling aan via “PayPal”. De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: “PayPal”). Om de betaling te doen, moet u inloggen op uw PayPal-account. De betalingsgegevens die u aan PayPal heeft verstrekt, worden door PayPal verwerkt voor het doel van de betalingsafhandeling. Voor meer informatie over gegevensverwerking door PayPal, kunt u terecht op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. Om uw betaling toe te kunnen wijzen, verwerken wij uw aflever-/factuuradres, e-mailadres en de gekozen betaalmethode. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband zijn verzameld nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten van toepassing zijn. Vanwege verplichte handels- en belastingvoorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betaal- en bestelgegevens tot tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van het contract beperken we de verwerking en verminderen deze tot naleving van bestaande wettelijke verplichtingen. De wettelijke basis is Art. 6 lid 1 zin 1 lit. b) AVG. Het verstrekken van uw betalingsgegevens is noodzakelijk en verplicht voor het sluiten en uitvoeren van het contract. Als u de betalingsgegevens niet verstrekt, is het sluiten van een contract en/of de uitvoering ervan met de betaalmethode “PayPal” niet mogelijk.

PayPal Plus-services zonder eigen PayPal-account

Indien u binnen uw betaling de PayPal-services “SEPA Direct Debit,” “Credit Card,” of “Invoice” selecteert, verwerkt PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”) de verzamelde persoonlijke gegevens voor het doel van betalingsafhandeling. Voor deze service heeft u geen PayPal-account nodig. Voor meer informatie over gegevensverwerking bij PayPal kunt u terecht op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=de_DE of https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE. Wij verwerken de in dit verband verstrekte betalingsmethode voor uw boeking. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband zijn verzameld nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten van toepassing zijn. Vanwege verplichte handels- en belastingvoorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betaal- en bestelgegevens tot tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van het contract beperken we de verwerking en verminderen deze tot naleving van bestaande wettelijke verplichtingen. De wettelijke basis voor de verwerking is Art. 6 lid 1 zin 1 lit. b) AVG. Het verstrekken van uw betalingsgegevens is noodzakelijk en verplicht voor het sluiten en uitvoeren van het contract. Als u de betalingsgegevens niet verstrekt, is het sluiten van een contract en/of de uitvoering ervan met de door u gekozen PayPal-service niet mogelijk.

Creditcardbetaling

Voor het doel van betalingsafhandeling geven wij de voor creditcardbetaling benodigde betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling of, indien van toepassing, aan de door ons ingeschakelde betalings- en factureringsdienstverlener. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 lid 1 zin 1 lit. b) AVG. Het verstrekken van uw betalingsgegevens is noodzakelijk en verplicht voor het sluiten en uitvoeren van het contract. Als u de betalingsgegevens niet verstrekt, is het sluiten van een contract en/of de uitvoering ervan met creditcardbetaling onmogelijk. De voor de betalingsafhandeling benodigde gegevens worden veilig verzonden via de “SSL”-procedure en uitsluitend verwerkt voor de betalingsafhandeling. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband zijn verzameld nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten van toepassing zijn. Vanwege verplichte handels- en belastingvoorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betaal- en bestelgegevens tot tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van het contract beperken we de verwerking en verminderen deze tot naleving van bestaande wettelijke verplichtingen.

Koop op rekening

In het geval van “Koop op rekening” behouden wij ons het recht voor om uw gegevens die u bij de bestelling verstrekt, door te geven aan externe bedrijven (bijv. Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, D-41460 Neuss) met het oog op het uitvoeren van een kredietwaardigheidscontrole. De wettelijke basis voor de verwerking is Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f) AVG. Onze gerechtvaardigde belangen liggen in het voorkomen van fraude en het vermijden van risico’s van wanbetaling, omdat wij bij “Koop op rekening” vooraf betalen. Wij verwerken de door uw kredietinstelling aan ons doorgegeven gegevens als onderdeel van de betalingsafhandeling “Koop op rekening” met het oog op de factuurcontrole. De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 lid 1 zin 1 lit. b) AVG. Het verstrekken van uw betalingsgegevens is noodzakelijk en verplicht voor het sluiten en uitvoeren van het contract. Als u de betalingsgegevens niet verstrekt, is het sluiten van een contract en/of de uitvoering ervan met “Koop op rekening” niet mogelijk. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband zijn verzameld nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten van toepassing zijn. Vanwege verplichte handels- en belastingvoorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betaal- en bestelgegevens tot tien jaar te bewaren. Twee jaar na beëindiging van het contract beperken we de verwerking en verminderen deze tot naleving van bestaande wettelijke verplichtingen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking indien de verwerking is gebaseerd op de wettelijke basis van Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f) AVG. Uw recht van bezwaar bestaat om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie. U kunt uw bezwaar aan ons kenbaar maken via de contactgegevens vermeld in het gedeelte “Verantwoordelijke”.

Hosting

We maken gebruik van externe hostingdiensten die worden geleverd door Jager IT-Solutions (Hauptstraße 19, 37127 Niemetal, Duitsland). Deze diensten zijn bedoeld voor het leveren van de volgende services: infrastructuur- en platformdiensten, rekenkracht, opslagbronnen, en databasediensten, evenals beveiligings- en technische onderhoudsdiensten. Voor deze doeleinden worden alle gegevens – inclusief toegangsgegevens vermeld onder de sectie “Gebruik van onze website” – die nodig zijn voor het functioneren en gebruiken van onze website verwerkt. De wettelijke basis voor verwerking is Art. 6(1)(f) AVG. Met het gebruik van externe hostingdiensten streven we ernaar om onze webaanbieding efficiënt en veilig aan te bieden.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar te maken bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens in het gedeelte “Verantwoordelijke”.

Integratie van inhoud van derden

Inhoud van derden, zoals video’s, kaarten of afbeeldingen van andere websites, is geïntegreerd in de website. Deze integratie vereist altijd dat de aanbieders van deze inhoud (“derde partijen”) de IP-adressen van de gebruikers waarnemen. Zonder het IP-adres kunnen ze de inhoud niet naar de browser van de gebruiker sturen. Het IP-adres is daarom noodzakelijk voor de presentatie van deze inhoud. We informeren u hieronder over de momenteel op onze website gebruikte diensten van externe aanbieders, evenals de respectieve verwerking in individuele gevallen en uw bestaande mogelijkheden om bezwaar te maken of in te trekken.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de dienst “Google Maps” van “Google” (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, en Google, LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) met als doel kaarten of kaartgedeelten weer te geven en u zo in staat te stellen de kaartfunctie op de website gemakkelijk te gebruiken. Door de website te bezoeken, ontvangt “Google” informatie dat u de overeenkomstige subpagina van onze website heeft bezocht. Bovendien wordt een deel van de gegevens vermeld in de secties “Gebruik van onze website” en “Cookies” naar “Google” verzonden. Dit gebeurt ongeacht of “Google” een gebruikersaccount aanbiedt waarbij u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd bij “Google”, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt dat deze koppeling met uw profiel bij “Google” plaatsvindt, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. “Google” slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en verwerkt deze onafhankelijk van het al dan niet aanwezig zijn van een gebruikersaccount bij “Google” voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of de behoeftengestuurde vormgeving van zijn website. De wettelijke basis voor verwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6(1)(a) AVG. “Google” verwerkt uw gegevens ook op servers in de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de overdracht van gegevens naar de Verenigde Staten. De wettelijke basis is uw toestemming in overeenstemming met Art. 49(1)(a) AVG. Uw gegevens met betrekking tot “Google Maps” worden uiterlijk na dertig dagen verwijderd. Meer informatie over het doel en de omvang van de verwerking met “Google Maps” vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van de desbetreffende aanbieder te allen tijde intrekken door de schuifregelaar in de “Individuele privacy-instellingen” van het toestemmingsinstrument terug te schuiven. De rechtmatigheid van de verwerking blijft onaangetast tot de intrekking wordt uitgeoefend.

Google Tag Manager

We gebruiken de “Google Tag Manager” van “Google” (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, en Google, LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) op onze website. “Google Tag Manager” is een oplossing waarmee website-tags en andere elementen van derden kunnen worden beheerd via een interface.

Enerzijds wordt bij het oproepen van de website met Google Tag Manager een http-verzoek naar Google verzonden. Als gevolg hiervan worden apparaatinformatie en persoonlijke gegevens zoals uw IP-adres en informatie over uw browserinstellingen naar Google verzonden. We gebruiken Google Tag Manager om elektronische communicatie te vergemakkelijken door informatie aan derde partijen door te geven via programmeerinterfaces, onder andere. In Google Tag Manager worden de respectieve trackingcodes van derden geïmplementeerd zonder dat we zelf de broncode van de website hoeven te wijzigen. Integratie gebeurt in plaats daarvan via een container die een zogenaamde “placeholder”-code in de broncode plaatst. Bovendien maakt Google Tag Manager de uitwisseling van gegevensparameters van gebruikers in een specifieke volgorde mogelijk, met name door gegevenspakketten te organiseren en te systematiseren. Uw gegevens worden af en toe overgedragen naar de Verenigde Staten. Er zijn standaard contractuele clausules afgesloten met Google om naleving van een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Op verzoek stellen wij u een kopie van de standaard contractuele clausules ter beschikking. De wettelijke basis voor verwerking is Art. 6(1)(f) AVG. Onze legitieme belangen bij verwerking liggen in het vergemakkelijken en uitvoeren van elektronische communicatie door het identificeren van communicatie-eindpunten, controleopties en het uitwisselen van gegevenselementen in een gedefinieerde volgorde, evenals het identificeren van transmissiefouten. Google Tag Manager initieert geen gegevensopslag. Meer informatie over gegevensbescherming bij “Google” vindt u op: http://www.google.de/intl/nl/policies/privacy.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, voor zover de verwerking is gebaseerd op de wettelijke basis van Art. 6(1)(f) AVG. Uw recht om bezwaar te maken bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens in het gedeelte “Verantwoordelijke”.

Anderzijds worden door de Google Tag Manager bijvoorbeeld ook tags van derden, zoals trackingcodes of tel-pixels, op onze website ingebouwd. Het instrument activeert andere tags, die op hun beurt uw gegevens verzamelen; hierover informeren we u afzonderlijk in deze privacyverklaring. Google Tag Manager voert zelf geen evaluatie uit van de apparaatinformatie en persoonlijke gegevens van gebruikers die door de tags worden verzameld. In plaats daarvan worden uw gegevens doorgestuurd naar de respectieve derde dienst voor de in ons toestemmingsbeheertool genoemde doeleinden. We hebben de Google Tag Manager afgestemd op onze toestemmingsbeheertool op zo’n manier dat het activeren van bepaalde diensten van derden in de Google Tag Manager afhankelijk is van uw selectie in onze toestemmingsbeheertool, zodat alleen die tags van derden gegevensverwerking activeren waarvoor u toestemming heeft gegeven. Het gebruik van Google Tag Manager valt onder de toestemming voor de desbetreffende dienst van derden. De wettelijke basis voor verwerking is uw toestemming op grond van Art. 6(1)(a) AVG. Uw gegevens worden af en toe overgedragen naar de Verenigde Staten. De wettelijke basis voor de overdracht naar de Verenigde Staten is uw toestemming op grond van Art. 49(1)(a) AVG. De opslagduur van uw gegevens kunt u vinden in de volgende beschrijvingen van de afzonderlijke diensten van derden. Meer informatie over gegevensbescherming bij “Google” vindt u op: http://www.google.de/intl/nl/policies/privacy.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van de desbetreffende aanbieder te allen tijde intrekken door de schuifregelaar in de “Individuele privacy-instellingen” van het toestemmingsinstrument terug te schuiven. De rechtmatigheid van de verwerking blijft onaangetast tot de intrekking wordt uitgeoefend.

Diensten voor Statistische, Analytische en Marketingdoeleinden

Daarnaast maken we gebruik van diensten van derden voor statistische, analytische en marketingdoeleinden. Dit stelt ons in staat om u een gebruiksvriendelijke en geoptimaliseerde ervaring op de website te bieden. Derde partijen gebruiken technologieën zoals cookies, pixels, browser fingerprinting of andere volgtechnologieën om hun diensten te beheren. Hieronder geven we informatie over de momenteel op onze website gebruikte diensten van externe aanbieders, evenals de respectievelijke verwerking in individuele gevallen en uw bestaande mogelijkheden om bezwaar te maken.

Google Analytics

Om onze website af te stemmen op gebruikersbelangen, maken we gebruik van “Google Analytics”, een webanalyse-service van “Google” (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en Google, LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS). Bij het gebruik van “Google Analytics” worden technologieën zoals “cookies”, “tracking pixels” en “device fingerprinting” gebruikt om specifiek gebruikersgedrag op websites te volgen. Dit omvat ook de verwerking van informatie die is opgeslagen op de apparaten van gebruikers. Door het gebruik van “tracking pixels” die zijn ingebed in websites en “cookies” die zijn opgeslagen op de apparaten van gebruikers, verwerkt “Google” gegenereerde informatie over het gebruik van onze website door apparaten van gebruikers en toegangsgegevens voor statistische analyse – zoals welke specifieke website is bezocht, welke delen van de website gebruikers bijzonder interesseren, of er een aanmelding voor de nieuwsbrief heeft plaatsgevonden. Daarnaast kan worden bepaald of verschillende apparaten bij u of uw huishouden horen. Toegangsgegevens omvatten met name het IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en tijd van het verzoek aan de server. “Google Analytics” wordt gebruikt met de extensie “anonymizeIp()”, waardoor IP-adressen worden ingekort om de identificatie van personen te bemoeilijken. Volgens Google worden IP-adressen ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie. Vanwege het gebruik van de tool “Google Analytics” leggen browsers van gebruikers automatisch een directe verbinding met de server van Google. Als gebruikers zijn geregistreerd bij een dienst van Google, kan Google het bezoek koppelen aan het gebruikersaccount en gebruikersprofielen over toepassingen heen maken en analyseren. Rechtsgrondslag voor verwerking is uw toestemming volgens Art. 6(1)(a) AVG. “Google” verwerkt de gegevens ook deels in de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de overdracht van gegevens naar de Verenigde Staten. De rechtsgrondslag voor de overdracht naar de Verenigde Staten is uw toestemming volgens Art. 49(1)(a) AVG. Uw gegevens met betrekking tot “Google Analytics” worden uiterlijk na 30 dagen verwijderd. Meer informatie over gegevensbescherming bij “Google” vindt u op: http://www.google.de/intl/nl/policies/privacy.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van de desbetreffende aanbieder te allen tijde intrekken door de schuifregelaar in de “Individuele privacyinstellingen” van het toestemmingsinstrument terug te schuiven. De wettigheid van de verwerking blijft onaangetast tot de uitoefening van de intrekking.

Google Analytics Advertising

We maken ook gebruik van de webanalyse-service “Google Analytics” met de remarketing-functie “Google Analytics Advertising” van Google (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en Google, LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS). Google Analytics Advertising maakt gebruik van technologieën zoals “cookies”, “tracking pixels” en “device fingerprinting” om specifiek gebruikersgedrag op websites te volgen. Dit omvat ook de verwerking van informatie die is opgeslagen op de apparaten van gebruikers. Met behulp van “tracking pixels” die zijn ingebed in websites en “cookies” die zijn opgeslagen op de apparaten van gebruikers, verwerkt Google gegenereerde informatie over het gebruik van onze website door apparaten van gebruikers en toegangsgegevens voor statistische analyse – zoals specifieke webpagina’s die zijn bezocht of een aanmelding voor de nieuwsbrief heeft plaatsgevonden – en voor het weergeven van daarop gebaseerde gepersonaliseerde advertenties. Daarnaast kan worden bepaald of verschillende apparaten bij u of uw huishouden horen. Met de aanvullende functie “Google Analytics Advertising” is het mogelijk doelgroepen te creëren voor specifieke cookies of mobiele advertentie-IDs en deze later te gebruiken voor opnieuw gerichte gepersonaliseerde reclame. Doelgroepcriteria kunnen bijvoorbeeld gebruikers zijn die producten hebben bekeken maar niet aan een winkelwagen hebben toegevoegd, of gebruikers die items aan een winkelwagen hebben toegevoegd maar de aankoop niet hebben voltooid. Een doelgroep omvat minimaal 100 gebruikers. Met behulp van de tool “Google Ads” kunnen vervolgens op interesse gebaseerde advertenties worden weergegeven in zoekresultaten. Hierdoor kunnen gebruikers van websites worden herkend op andere websites binnen het Google-advertentienetwerk (in Google-zoekopdrachten of op “YouTube”, de zogenaamde “Google Ads” of op andere websites) en kunnen ze op basis van de gedefinieerde doelgroepcriteria afgestemde advertenties worden gepresenteerd. De advertenties kunnen ook betrekking hebben op producten en diensten die gebruikers al op onze website hebben bekeken. Toegangsgegevens omvatten met name het IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en tijd van het verzoek aan de server. “Google Analytics” wordt gebruikt met de extensie “anonymizeIp()”, waardoor IP-adressen worden ingekort om de identificatie van personen te bemoeilijken. Vanwege het gebruik van de tool “Google Analytics Advertising” leggen browsers van gebruikers automatisch een directe verbinding met de server van Google. Als gebruikers zijn geregistreerd bij een dienst van Google, kan Google het bezoek koppelen aan het gebruikersaccount en gebruikersprofielen over toepassingen heen maken en analyseren. Rechtsgrondslag voor verwerking is uw toestemming volgens Art. 6(1)(a) AVG. “Google” verwerkt de gegevens ook deels in de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de overdracht van gegevens naar de Verenigde Staten. De rechtsgrondslag voor de overdracht naar de Verenigde Staten is uw toestemming volgens Art. 49(1)(a) AVG. Uw gegevens met betrekking tot “Google Analytics” worden uiterlijk na 30 dagen verwijderd. Meer informatie over gegevensbescherming bij “Google” vindt u op: http://www.google.de/intl/nl/policies/privacy.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van de desbetreffende aanbieder te allen tijde intrekken door de schuifregelaar in de “Individuele privacyinstellingen” van het toestemmingsinstrument terug te schuiven. De wettigheid van de verwerking blijft onaangetast tot de uitoefening van de intrekking.

Google Ads Remarketing

We gebruiken de tool “Google Ads” met de functie “Dynamic Remarketing” van “Google” (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en Google, LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten). Dit is een proces waarmee we u opnieuw willen aanspreken. Met de functie “Dynamic Remarketing” kunnen we gebruikers van onze website herkennen op andere websites binnen het “Google” advertentienetwerk (in de “Google” zoekmachine of op “YouTube”, ook wel “Google Ads” of op andere websites) en hen gepersonaliseerde advertenties presenteren die zijn afgestemd op hun interesses. De advertenties kunnen ook betrekking hebben op producten en diensten die u al op onze website heeft bekeken. Voor dit doel worden gebruikersinteracties op onze website geanalyseerd, zoals welke aanbiedingen de gebruiker interessant vond, om zelfs na het bezoek van de gebruiker aan onze website op andere sites gerichte advertenties weer te geven. Wanneer u onze website bezoekt, wordt door “Google Ads” een cookie op uw apparaat opgeslagen. Met behulp van cookies verwerkt “Google” de door uw apparaat gegenereerde informatie over het gebruik van onze website en interacties met onze website, evenals de in het gedeelte “Gebruik van onze website” genoemde gegevens, inclusief uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en tijd van het serververzoek, met als doel het serveren van gepersonaliseerde advertenties. Voor dit doel kan ook worden bepaald of verschillende apparaten aan u of uw huishouden toebehoren. De binnen “Google Ads” verzamelde gegevens worden niet samengevoegd met gegevens uit andere “Google”-producten. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, onder a), AVG. “Google” verwerkt de gegevens ook gedeeltelijk in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor gegevensoverdracht naar de VS. De rechtsgrondslag voor de overdracht naar de VS is uw toestemming op grond van artikel 49, lid 1, onder a), AVG. Uw gegevens met betrekking tot “Google Ads Remarketing” worden uiterlijk na 30 dagen verwijderd. Voor meer informatie over gegevensbescherming en opslagduur bij “Google” kunt u terecht op: https://policies.google.com/privacy. U kunt uw toestemming voor de verwerking van de betreffende aanbieder te allen tijde intrekken door de schuifregelaar in de “Individuele privacyinstellingen” van het toestemmingsinstrument te verplaatsen. De rechtmatigheid van de verwerking blijft onaangetast tot de uitoefening van de intrekking.

Google Ads Conversion

We maken gebruik van de diensten van “Google Ads” van “Google” (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en Google, LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten) om met behulp van reclamemiddelen (voorheen bekend als “Google AdWords”) aandacht te vragen voor onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites. We kunnen in relatie tot de gegevens van de reclamecampagnes bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Deze reclamematerialen worden door “Google” geleverd via zogenaamde “Ad Servers”. Hiertoe gebruiken we “Ad Server”-cookies, waarmee specifieke parameters voor het meten van bereik, zoals het weergeven van advertenties of klikken door gebruikers, kunnen worden gemeten. Als u onze website bereikt via een “Google”-advertentie, wordt door “Google Ads” een cookie op uw apparaat opgeslagen. Met behulp van cookies verwerkt “Google” de door uw apparaat gegenereerde informatie over interacties met onze reclamematerialen (het oproepen van een specifieke website of klikken op een reclamemedium), de in het gedeelte “Gebruik van onze website” genoemde gegevens, inclusief uw IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en tijd van het serververzoek, met als doel de analyse en visualisering van de bereikmeting van onze advertenties. Voor dit doel kan ook worden bepaald of verschillende apparaten aan u of uw huishouden toebehoren. Vanwege de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van “Google”. Als u geregistreerd bent bij een dienst van “Google”, kan “Google” het bezoek toewijzen aan uw account. Zelfs als u niet geregistreerd bent bij “Google” of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres verkrijgt en verwerkt. Wij ontvangen alleen statistische evaluaties van “Google” voor het meten van het succes van onze reclamematerialen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, onder a), AVG. “Google” verwerkt de gegevens ook gedeeltelijk in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor gegevensoverdracht naar de VS. De rechtsgrondslag voor de overdracht naar de VS is uw toestemming op grond van artikel 49, lid 1, onder a), AVG. Uw gegevens worden door “Google” in verband met “Google Ads” maximaal 30 dagen bewaard. Voor meer informatie over gegevensbescherming en opslagduur bij “Google” kunt u terecht op: https://policies.google.com/privacy. U kunt uw toestemming voor de verwerking van de betreffende aanbieder te allen tijde intrekken door de schuifregelaar in de “Individuele privacyinstellingen” van het toestemmingsinstrument te verplaatsen. De rechtmatigheid van de verwerking blijft onaangetast tot de uitoefening van de intrekking.

Google AdSense

Op onze website maken we ook gebruik van de tool “Google AdSense”, een advertentieservice die wordt aangeboden door “Google” (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en Google, LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten). Bij het gebruik van “Google AdSense” worden technologieën zoals “cookies”, “tracking pixels” en “device fingerprinting” gebruikt om het bezoekersverkeer en het gebruikersgedrag op onze website te volgen en themagerichte advertenties op onze website weer te geven die passen bij onze inhoud en uw interesses. Voor dit doel worden ook informatie verwerkt die is opgeslagen op de eindapparaten van gebruikers. Met behulp van de in websites ingebedde “tracking pixels” en de op de eindapparaten van gebruikers opgeslagen “cookies” verwerkt “Google” de gegenereerde informatie over het gebruik van onze website door eindapparaten van gebruikers en toegangsgegevens na elke impressie (dat wil zeggen altijd wanneer u bijvoorbeeld een advertentie ziet of erop klikt) voor het doel van grensoverschrijdende statistische analyse, het weergeven van gepersonaliseerde advertenties en het meten van de effectiviteit van een advertentie. “Google” kan hieruit bijvoorbeeld afleiden of en hoe vaak een bepaalde website is bezocht, om zo de kwaliteit van de advertentieruimte op onze website te volgen en het juiste type advertentie te selecteren. Voor dit doel kan ook worden bepaald of verschillende apparaten aan u of uw huishouden toebehoren. Tot de toegangsgegevens behoren met name het IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en tijd van het serververzoek. In het kader van het gebruik van “Google AdSense” maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van “Google”. Als gebruikers zijn geregistreerd bij een dienst van Google, kan Google het bezoek toewijzen aan het gebruikersaccount en gebruikersprofielen over applicaties heen creëren en evalueren. De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, onder a), AVG. “Google” verwerkt de gegevens ook gedeeltelijk in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor gegevensoverdracht naar de VS. De rechtsgrondslag voor de overdracht naar de VS is uw toestemming op grond van artikel 49, lid 1, onder a), AVG. Google bewaart uw gegevens met betrekking tot “Google AdSense” maximaal 24 maanden. Voor meer informatie over gegevensbescherming bij “Google” kunt u terecht op: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. U kunt uw toestemming voor de verwerking van de betreffende aanbieder te allen tijde intrekken door de schuifregelaar in de “Individuele privacyinstellingen” van het toestemmingsinstrument te verplaatsen. De rechtmatigheid van de verwerking blijft onaangetast tot de uitoefening van de intrekking.

Copyright Ó by Spirit Legal